int()

ใช้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง โดยไม่คำนึงว่าเศษทศนิยมมีกี่ตำแหน่ง เกินกว่าครึ่งหนึ่งหรือไม่ สรุปคือ ปัดเศษทศนิยมทิ้งไปเลย

 

วิธีใช้:

int(number)
number เลขจำนวน หรือ เซลล์ที่ต้องการนำมาปัดเศษทศนิยมทิ้ง

ตัวอย่าง:

คำสั่งในเซลล์ D2 =int(C2)

int

ให้สังเกตุว่า เซลล์ D7 ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งคือ เราสามารถใช้ int() ซ้อนการคำนวณได้อีกชั้นหนึ่ง เช่น แทนที่จะใช้ =int(C7) ก็สามารถใช้ =int(B7*.035) เนื่องจาก C7 ในตัวอย่างนี้มาจาก =B7*.035 นั่นเอง

 


Menu