floor()

ใช้ในการนำเลขจำนวนที่ได้ มาปรับเป็นจำนวนใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด นิยมใช้ในการปรับค่าตัวเลขให้ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ เช่นหลักร้อย หลักพัน เป็นต้น ดังตัวอย่างนี้ เป็นการปรับงบค่าใช้จ่ายของแผนกต่าง ๆ ที่อาจเป็นยอดจริงของปีที่ผ่านมา เพื่อให้สะดวกในการทำงบประมาณ จึงต้องมีการปรับจำนวน ดัง 3 ตัวอย่าง ที่ปรับในหลัก 1000, 5000 และ 10000

 

วิธีใช้:

 

floor(number,significance)
numberลขจำนวน หรือ เซลล์ที่ต้องการนำมาปรับตามเงื่อนไข

singnificance

ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในการปรับ ในที่นี่ใช้เลขจำนวน เช่น 1000, 5000, 10000

 

ตัวอย่าง:

คำสั่งในเซลล์ D11 =floor(($B11,1000)
คำสั่งในเซลล์ E11 =floor(($B11,5000)
คำสั่งในเซลล์ F11 =floor(($B11,10000)

การกำหนดเซลล์ในตัวอย่างข้างต้น ได้ใส่ "$" เพิ่มเข้าไปเพื่อบังคับไม่ให้ Col เลื่อนเมื่อมีการ คัดลอกคำสั่งไปวางไว้ในเซลล์ถัดไป
(ใส่หน้า Col บังคับ Col, ใส่หน้าตัวเลข บังคับ Row)

floor() ปรับจเลขจำนวนให้ตรงตามเงื่อนไข


Menu