มีอะไรใหม่ใน Microsoft Office 2010

นอกเหนือจากหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เมื่อเทียบกับ Microsoft Office 2007 แล้ว ยังมีความสามารถหลักๆ ที่เพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง

และสิ่งที่กำลังจะแนะนำต่อไปนี้ เป็นความสามารถใหม่ ของ Microsoft Office 2010 ซึ่งจะไม่มีใน Microsoft Office รุ่นเก่าๆ และไม่ใช่ส่วนเพิ่มเติมใน Microsoft Office รุ่นเก่าๆ ด้วย ใครอยากอัพเดท และอินเทรนด์ ต้องไม่พลาดตารางแสดงความสามารถใหม่ของ Office 2010

ความสามารถใหม่

Microsoft Office ?2010

เผยแพร่สไลด์นำเสนองานผ่าน PowerPoint

สามารถใช้ความสามารถในส่วนของ Broadcast Slide Show ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่สไลต์นำเสนองานได้โดยตรงจาก PowerPoint 2010 โดยผ่านเว็บ Web Browser

จัดการอีเมล หลายๆ Account บน Exchange Server ได้จากจุดเดียว

ผู้ใช้สามารถใช้งานเมลบ็อกซ์หลายๆ เมลบ็อกได้ โดยสามารถเข้าถึงและจัดการ account ต่างๆ จากจุดเดียวแบบ single location ?โดยเชื่อมต่อกับ Exchange Mailbox ผ่าน Outlook Profile เพียงชุดเดียว

แจ้งเตือน หรือที่เรียกว่า User alert ก่อนส่งข้อมูลสำคัญ

MailTips ช่วยเตือนผู้ใช้ก่อนส่งเมลพลาดแบบผิดคนก่อนจะเกิดความเสียหายได้

แปลเอกสารและทำงานกับข้อมูลหลากหลายภาษา

คุณสมบัติใหม่เกี่ยวกับการแปลภาษา

  • On-Demand Translation
  • Full-time Translation
  • Mini Translation

ช่วยเหลือการแสดงผลของหลายภาษา

ติดตามรายงานและแชร์ข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลบนเว็บ

คุณสมบัติใหม่ใน SharePoint นั่นคือ Access Services ช่วยในการสร้าง Database และโฮสต์ไว้บน SharePoint Site ?ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูผ่าน web browser ได้

เพิ่มความสามารถด้านฮาร์ดแวร์

รองรับการทำงานชิป 64 บิท
advanced graphic Card
Multi-core Processor

InfoPath List Form ที่ Sync กันได้ง่ายกับ SharePoint

เพิ่มความสามารถในการ Sync การแก้ไข เพิ่ม หรือลบ records กับ SharePoint Server ได้แบบอัตโนมัติ

?


Menu