อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกับ Router

สำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตปัจจุบัน น้อยคนที่ยังคงใช้การเชือมต่อแบบ Dial-up หรือโมเด็มธรรมดาที่มีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 56 Kbps และด้วยข้อจำกัดหลายๆ ประการ ไม่ว่าระหว่างการเชื่อมต่อจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ หรือด้วยข้อจำกัดทางความเร็ว มาวันนี้เราคงต้องพูดถึงแต่ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ตามบ้าน) ด้วยการเชื่อมต่อแบบ ADSL

Router กับ ADSL

คงต้องทำความเข้าใจกันสักนิดก่อนวา เวลาเราจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตควาเร็วสูงด้วย ADSL เราจำเป็นจะต้องมี ADSL Modem เป็นอันดับแรก เพราะอุปกรณ์ตัวนี้จะใช้เชื่อมสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์ไปยังผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น TOT, TRUE, KSC หรือ CS-Loxinfo และอื่นๆ อีกมากมาย

Router คืออะไร

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างหนึ่ง สำหรับความหมายตรงของคำว่า Route ก็คือ ถนน นั่นเอง การเชื่อมต่อด้วย Router ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน โดยปกติ การเลือกซื้อ Router จะเลือกซื้อที่มี Port LAN อยู่ 4 Ports และที่สำคัญควรเลือกซื้อ Router ทีมีความสามารถในการเป็น Modem ด้วย จะได้ไม่ต้องต่ออุปกรณ์หลายๆ ชิ้น

คุณสมบัติที่น่าสนใจของ Router

  • ทำหน้าที่คล้าย Swich ทำให้เชื่อมต่อได้หลายเครื่องพร้อมกัน
  • บางรุ่นรองรับการทำงาน Wire หรือ Wireless (เลือกให้ดี)
  • ADSL Modem ในตัว (แล้วแต่รุ่น ต้องดูให้ดีๆ)
  • Firewall /IPsec VPN (รองรับการเชื่อมต่อทางไกลแบบมี security)
  • Antivirus (รุ่นใหม่ๆ ของ Router จะมีโปรแกรม Antivirus ฝังอยู่ด้วย)

สรุปประเภทของ Router

  • บางรุ่นเป็น Router อย่างเดียว ไม่มี ADSL Modem
  • บางรุ่นเป็นทั้ง Router และ ADSL Modem
  • บางรุ่นเป็นทั้ง Router และ ADSL Modem แถมมี Antivirus มาด้วย
  • บางรุ่นเป็น Router แต่เป็นประเภท Wireless
  • บางรุ่นเป็น Router แต่เป็นประเภท?Wire

ทางเลือกที่น่าสนใจคือ บางรุ่นเป็นทั้ง Router + ADSL Modem + Antivirus จะเป็นแบบ Wire & Wireless ก็ได้ แล้วแต่ความพอใจ


สำหรับการเลือกซื้อ Router นี้ เนื่องจากมีความหลากหลายพอสมควร ดังนั้นการเลือกซื้อ คงต้องระวังให้ดีและที่สำคัญที่น่าสนใจและเพิ่งมีใน Router ADSL ก็คือความสามารถในการป้องกันไวรัส ซึ่งผมเห็นว่าเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเลือกรุ่นที่มี Antivirus แล้ว เราก็ยังคงจำเป็นต้องมีโปรแกรม Antivirus ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเราเช่นเดิมน่ะครับ..

?


Menu