คุณทราบหรือไม่ว่า เวลาเข้าบางเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์คุณอาจติดไวรัสได้


การเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีสิ่งผิดกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์เพลง mp3 (ผิดกฏหมาย) ไฟล์วีดีโอ รวมทั้งการค้นหาโปรแกรมฟรี, serial number, crack files เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้ มักจะแฝงด้วยไวรัส โทรจัน สปายแวร์ต่างๆ มากมาย (เคยประสบด้วยตัวเองมาบ้างแล้ว)

แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า เว็บไซต์นั้นมีไวรัส

  1. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus พร้อม update ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เวลาเข้าเว็บไซต์เหล่านี้ โปรแกรม antivirus ส่วนใหญ่ จะสามารถตรวจสอบแบบอัตโนมัติได้ โดยจะแจ้งว่า เว็บนี้มีไฟล์ที่พยายามติดตั้งเข้าเครื่องคอมฯ ของเราอยู่)
  2. ติดตั้งโปรแกรมเสริมช่วยตรวจสอบไวรัส ระหว่างการเข้าเว็บไซต์ เช่น "TrendProect" เป็นต้น

Trend Protect โปรแกรมเสริมช่วยตรวจสอบไวรัส ระหว่างการเข้าเว็บไซต์

TrendProtect Virus from Webโปรแกรมนี้เป็น ฟรีโปรแกรม จากค่าย Trend Micro ผู้ผลิตโปรแกรม Antivirus ชื่อ PC-Cillin สำหรับผู้สนใจสามารถ download ไปติดตั้งโปรแกรมได้ฟรี ที่http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/trendprotect/download?โดยโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมเสริมที่ใช้งานร่วมกับ Internet Explorer

Search Google ให้ปลอดภัย

นอกจากการเข้าถึงเว็บไซต์ต่าๆ ได้อย่างปลอดภัยแล้ว TrendProtect ยังรองรับการค้นหาผ่าน Google.com ได้ด้วย หมายความว่า ระหว่างการเข้าใช้คำสั่งค้นหาเว็บใน Google.com จะมีสัญลักษณ์ของ TrendProtect แสดงให้ทราบว่าเว็บนี้ ปลอดภัยจากไวรัส หรือไม่ โดยมีการใช้สีในการแสดงดังนี้

  • สีเขียว - ปลอดภัย
  • สีแดง - อันตราย
  • สีเหลือง - อาจมีปัญหา

* ทำความเข้าใจ TrendProtect โปรแกรมนี้ จะไม่สามารถกำจัดไวรัสได้ แต่เป็นเพียงโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน เท่านั้น


Menu