ปัญหายอดฮิต ไวรัส Autorun

Shift Key ไวรัส Autorun จะทำงานทันทีที่เราเสียบ External Media เช่น Flash Drive / USB Hard disk เป็นต้น ผ่านพอร์ต USB ดังนั้น ซึ่งไวรัสนี้จะทำการสร้างไฟล์ Autorun เข้าไปยัง drive ในคอมพิวเตอร์ของเรา สำหรับวิธีการป้องกันไม่ให้ไวรัสทำงานทันทีที่เราเสียบ Flash Drive เข้าไป นั่นก็คือการยกเลิกการสั่งรันอัตโนมัตินั่นเอง

แล้ว Shift Key บนแป้นพิมพ์ มีประโยชน์อย่างไร

Shift ปุ่มมหัศจรรย์ ป้องกันไวรัส Autorun

ปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ของเราสามารถสั่งยกเลิกาการรัน หรือตรวจสอบ Flash Drive อัตโนมัติได้ เพียงคุณทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. กดปุ่ม Shift ค้าง
  2. เสียบ Flash Drive ในพอร์ต USB
  3. กดปุ่ม Shift ค้างต่อประมาณ 3-5 วินาที
  4. ปล่อยมือจากปุ่ม Shift
  5. จากนั้นให้กดปุ่ม Windows Logo + E เพื่อเปิด My Computer
  6. คลิกขวาไดร์ฟของ Flash Drive เลือกคำสั่ง Scan Virus หรือชื่อใกล้เคียงนี้

ด้วยขั้นตอนดังกล่าว เราจะสามารถลดปัญหาไวรัส Autorun ได้ แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะมาเสียบกับพอร์ต USB ของเราเสมอ เพื่อลดปัญหาไวรัส


Menu