การป้องกันไวรัส ไม่ใช่เรื่องยาก !

ปัจจุบันไวรัสคอมพิวเตอร์ มีการคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือแม้แต่ระบบเครือข่ายภายในบ้าน ภายในองคกร ซึ่งส่งผลให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ลดประสิทธิภาพลง บางครั้งอาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้เลย ดังนั้น การศึกษาวิธีการป้องกันไวรัส จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ แต่วิธีการป้องกันก็ง่ายเช่นเดียวกัน?

วิธีการป้องกันไวรัสอย่างง่ายๆ

 1. ติดตั้ง Firewall? - ถ้าเราใช้ Windows XP SP2 ขึ้นไป เราจะพบว่า มีโปรแกรม Firewall ติตตั้งให้อัตโนมัติ แค่เพียงเปิดการใช้งาน Firewall ก็สามารถช่วยป้องกันปัญหาไวรัสได้อย่างมาก สำหรับวิธีการตรวจสอบว่า Firewall เปิดใช้งานหรือไม่ ให้ทำดังนี้
  • คลิกเมนู Start
  • คลืกหัวข้อ Control Panel
  • คลิกเลือก Windows Firewall
  • ทีแท็ป General ให้คลิก "On" เพื่อเปิด Firewall
 2. Update Windows ให้ทันสมัยอยู่เสมอ -? เพราะไวรัสมักเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของเราผ่านทางช่องโหว่ของระบบ Windows ดังนั้น ถ้าเราปิดโดยการอัปเดท Windows ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ย่อมสามารถลดปัญหาได้อย่างมากๆ เลยทีเดียว
 3. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus - มีทั้งของฟรี และของเสียเงิน แต่ที่สำคัญหลังจากการติดตั้งโปรแกรมแล้ว จะต้องอัปเดทให้ทันสมัยเช่นเดียวกับ Update Windows เพื่อให้ตรวจสอบไวรัสใหม่ๆ ได้ไงครับ
 4. อย่าเปิด ! E-mail และ Attached file จากคนที่เราไม่รู้จัก เพราะอีเมลเป็นช่องทางสำคัญในการแพร่ไวรัสที่นิยมใช้งานมากที่สุด (ไวรัสบางประเภท สามารถส่งไวรัสผ่านทางอีเมลแบบอัตโนมัติ โดยเจ้าของอีเมลไม่ทราบด้วยซ้ำ ดังนั้น ต้องระวังอย่างมากๆ โดยเฉพาะกับไฟล์ที่สามารถทำงานได้เอง เช่น ไฟล์ที่มีนามสกุล?.EXE, .COM, .BAT, .SCR เป็นต้น)
 5. ตั้งรหัสผ่านให้กับ Windows ของเรา - ไวรัสบางตัว มีการเข้าถึงระบบ setup ของ Windows ด้วย ดังนั้นเจ้าไวรัสก็พยายามจะหา user ที่เป็นระดับ admin (คุมได้ทั้งเครื่อง) เพื่อเข้าถึงไฟล์ระบบและแก้ไข ดังนั้น ถ้าเราไม่ได้ใส่รหัสผ่านก็เป็นการเปิดช่องทางให้ไวรัสเข้าถึงคอมฯ ได้อีกทางหนึ่ง

วิธีการดังกล่างข้างต้น สามารถป้องกัน ไวรัส สปายแวร์ และหนอนอินเตอร์เน็ตได้ด้วยเช่นกัน? ทำได้ดังนี้ เราก็สามารถป้องกันไวรัสได้ในระดับหนึ่งแล้ว

 


Menu