Trend Micro System Cleaner

ฟรีโปรแกรมจากบริษัท Trend Micro ผู้ผลิตโปรแกรมแอนตี้ไวรัสชั้นนำอีกหนึ่งบริษัท ภายใต้ชื่อ PC-Cillin ปัจจุบันใช้ชื่อเป็น Trend Micro Internet Security โปรแกรมตัวนี้มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม Virus Remove Tool อื่นๆ แต่การใช้งาน จะแตกต่างกับโปรแกรมอื่นๆ โดยสิ้นเชิง

ความสามารถของโปรแกรม Trend Micro System Cleaner

Virus System Cleaner

  • ตรวจสอบและกำจัดไวรัส และสปายแวร์
  • ตรวจสอบ Trojan Horse
  • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากไวรัสอื่นๆ อีกด้วย

วิธีใช้งาน Trend Micro System Cleaner

  1. เริ่มต้นให้ download ตัวโปรแกรมในการใช้งาน? คลิก download sysclean.com
  2. จากนั้น download Spyware Pattern
  3. จากนั้น download Antivirus Pattern
  4. นำไฟล์ทั้ง 3 มาเก็บรวมไว้ที่ Folder ที่ต้องการ
  5. สั่งรันโปรแกรมโดยการดับเบิลคลิก SysClean.com

จากนั้น นั่งรอจนกระทั่งโปรแกรมตรวจสอบจนกระทั่งเสร็จ? จะเร็วหรือช้า ก็ขึ้นกับขนาดของไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเอง

 


Menu