สำหรับการแก้ไขปัญหาไวรัสอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลค่อนข้างดีมาก นั่นคือ การใช้โปรแกรม Virus Remove Tool  ซึ่งใช้สำหรับการกำจัดไวรัสแบบที่เราทราบชื่อของไวรัส แน่นอนครับ เราสามารถใช้โปรแกรมกำจัดไวรัสที่เราติดตั้งในเครื่องคอมฯ ของเราตรวจสอบก่อน ซึ่งหลายๆ ครั้ง โปรแกรมสามารถตรวจสอบพบ แต่ไม่สามารถกำจัดได้

Virus Remove Tool คืออะไร

หมายถึง โปรแกรมขนาดเล็กที่ใช้สำหรับการกำจัดไวรัส ตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ไม่มีความสามารถในการกำจัดไวรัสตัวอื่นๆ รวมทั้งโปรแกรมนี้ไม่มีความสามารถในตรวจสอบไวรัสแบบอัตโนมัติ (Real Time)

ชื่อเว็บ http://www.nod32th.com/

สำหรับเว็บไซต์ที่จะแนะนำนี้ เป็นเว็บของบริษัท ESET Thailand ซึ่งจะมีลิงค์ของโปรแกรม พร้อมคำอธิบายเป็นภาษาไทยทั้งหมด


Menu