Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของเรามีปัญหา

คุณทราบหรือไม่ว่า เวลาเราใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บ Browser เช่น Internet Explorer เป็นต้น บางครั้งอาจมีหน้าต่าง หรือข้อความแสดงให้ทราบว่า จำเป็นต้องมีการ download โปรแกรมหรือไฟล์บางไฟล์ เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ ได้อย่างเด็มประสิทธิภาพ แล้วปกติคุณเลือกที่จะติดตั้งหรือไม่ แล้วจะทราบได้อย่างไรว่า ไฟล์ที่ download มานั้นมีไวรัส สปายแวร์ หรือเปล่า


ป้องกันปัญหาถูกหลอกลวงด้วย Sanboxie

Sandboxie Download

  • สนใจ download Szndboxie ขนาดไฟล์ 620 KB
  • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 2000, XP, Vista และ Windows 7

ความสามารถของ Sanboxie

  • เพิ่มระดับรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน web browser
  • เพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ที่ถูกเก็บในเครื่องคอมฯ ของเรา จะไม่ถูกนำออกไปโดยที่เราอนุญาติ
  • เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของ E-mail
  • เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยให้ Windows