แนวคิดการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน - เราชนะ

การที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกอยู่ในความยากลำบากจากสถานการณ์ Covid-19 เป็นเรื่องดี และจะดีกว่านี้ไหม หากลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพื่อให้กิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน?
 
ขอเสนออีกหนึ่งความคิด เพื่อหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อภาพรวม ดังนี้;
1. ประชาชนในช่วงอายุตามกำหนด เพียงถือบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงที่ธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ (รวมที่ทำการไปรษณีย์ด้วยยิ่งดี) เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ
2. สำหรับประชาชนที่ไม่ไปขอรับเงิน (สละสิทธิ์) จะถูกบันทึกเข้าไว้ในฐานข้อมูลรายชื่อผู้มีจิตกุศล (ลักษณะคล้ายผู้บริจาคเลือดสภากาชาด) ที่อาจได้รับสิทธิพิเศษอื่น หรือแม้แต่ จดหมาย, ใบชมเชย ฯลฯ ตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไป
 
เจตนานี้ ต้องการเสนออีกหนึ่งแนวคิด ที่ไม่ได้คาดหวังให้ภาครัฐรับฟังทั้งหมด หากเห็นว่ามีประโยชน์เพียงบางส่วน แล้วนำไปประยุกต์ใช้ เราในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ก็ขอขอบคุณท่านมากแล้ว
 

Menu