Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

User Rating:  / 1
PoorBest 

Tiles ที่แสดงอยู่บน Start Screen นั้น คุณจะเห็นได้ว่าบาง Tiles มีขนาดเล็กเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขณะที่บาง Tiles มีขนาดกว้างกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และบาง Tiles ยังแสดงข้อมูลแบบ real time อีกด้วย (Live) บทความนี้ จะอธิบายถึงการเปลี่ยนขนาด และกำหนดการแสดงข้อมูลของ Tiles ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ Apps นั้น ๆ ว่ารองรับหรือไม่ 

ให้คุณคลิ๊กขวาที่ Tile เพลง คุณจะพบส่วนควบคุมมีคำสั่งว่า Larger แต่ถ้าคุณคลิ๊กขวา (กรณีนี้ ต้องคลิ๊กครั้งละ App) ที่ Tile รูปภาพ จะพบคำสั่ง Smaller แทน นั่นเพราะว่า ปัจจุบัน Tile ของเพลง เป็นขนาดเล็ก และ Tile ของรูปภาพเป็นขนาดใหญ่นั่นเอง ถึงตรงนี้ คุณเลือกเปลี่ยนขนาดด้วยคำสั่ง Larger และ Smaller ได้เลย

อีกคำสั่งหนึ่งที่คุณจะพบในส่วนควบคุมคือ Turn live tile on และ Turn live tile off ทั้ง 2 คำสั่งนี้คือการกำหนดให้ Tile นั้น ๆ แสดงข้อมูลในขณะนั้นหรือไม่ ยกตัวอย่าง Tile เพลง หากอยูในสถานะ live on ก็จะแสดงชื่อเพลงที่กำลังเล่น, Tile Weather ก็แสดงสถานะภูมิอากาศ เป็นต้น หากคุณเป็นคำสั่งเป็น Turn live tile on อยู่้ แสดงว่าค่าปัจจุบันเป็น Off ให้คุณคลิ๊กเพื่อเปลี่ยนค่าเป็น On แล้วลองดูว่า Tile นั้นจะแสดงข้อมูลสถานะอย่างไร

 


วิธีปลี่ยนขนาด และกำหนดการแสดงข้อมูลของ Tiles
รูป: วิธีปลี่ยนขนาด และกำหนดการแสดงข้อมูลของ Tiles