Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

การใช้ Windows

เพราะ Windows เป็นระบบปฏิบัติการ (Operation System) ที่คุณจะต้องพบและใช้งานก่อนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และด้วยความที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows จึงเป็นส่วนควบคุมหลักของคอมพิวเตอร์ ในหมวดบทความนี้ คุณได้รู้จักเทคนิคการปรับแต่ง ตั้งค่า Windows ให้ตรงตามความต้องการ หากคุณทำความเข้าใจมากขึ้น ก็จะสามารถนำ Windows มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
ตรวจสอบคอมฯ ว่าทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือยัง 10985
ซ่อนไอคอนที่หน้าจอคอมฯ 13865
ช่วยด้วย Windows บู๊ตใหม่อัตโนมัติ 8005
จับภาพหน้าจอง่ายๆ ด้วย PrintScreen 91592
ชื่อไฟล์เป็นสีน้ำเงินใน Windows 20894
จัดการเมนูให้เป็นระเบียบใน Windows 8107
ค้นหาไฟล์อย่างรวดเร็วด้วยคำสั่ง DIR /S 18392
คุณอัปเกรด Windows Vista เป็น SP2 แล้วหรือยัง 7487
คำสั่งลัดใน Windows XP 12140
คำสั่งที่น่าใช้งานมากๆใน Windows 7 13559
ข้อความ error ของ Disk ประเภทต่างๆ 13327
ข้อควรทราบ ก่อนการ downgrade Windows 11447
การใช้ Keyboard Shortcut ที่เร็วกว่า Mouse 12714
การเปลี่ยน DNS อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้น 24694
การเข้าถึง Safe Mode ของทุก Windows 57946
การลบ Prefetch ใน Windows แล้วทำให้เร็วขึ้น - จริงหรือ? 15306
Windows อะไรติดตั้งเร็วที่สุด 11175
Windows ค้างทำอย่างไร 18893
Windows Prefetch คืออะไร 13306
Windows 7 ไม่มีโปรแกรม Windows Mail 17942
Windows 7 จะลงใหม่ หรืออัพเกรดดีกว่า 8980
Upgrade หรือติดตั้ง Windows ใหม่ดีกว่ากัน 8509
Top 10 ฟรีโปรแกรม Utility ที่ต้องมี 66493
Indexing Service คืออะไร 9591
Format เครื่องลง Windows ใหม่ดีหรือไม่ 14998